Diensten

Visser en Van Dam, Adviseurs in Omgevingsrecht biedt diverse diensten aan. U kunt deskundig juridisch advies verwachten voor zaken over onder andere:

  • Bestuursrecht
  • Bestuursprocesrecht
  • Ruimtelijke ordening
  • Omgevingsrecht
  • Milieuzaken
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Openbare orde en veiligheid
  • Drank- en horecawet
  • Subsidieverlening
  • Regelgeving op het gebied van verkeer en vervoer

Particulier

Wilt u bouwen? In een bestemmingsplan staat wat er met de ruimte mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen gebouwd mogen worden en welke bouwregels gelden. Past uw plan niet in het bestemmingsplan?

Bedrijven

Voor planontwikkeling voor uw nieuwbouwproject bent u bij ons aan het goede adres! Wij begeleiden (grotere) nieuwbouwprojecten en de ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies en structuurvisies.

 Overheid

Wij kunnen gemeenten ondersteunen in de dagelijkse uitvoering van diverse (wettelijke) taken, het leiden van projecten, het begeleiden van procedures, het schrijven van beleid en het coördineren van werkzaamheden.

Tarieven

Wij willen zo helder mogelijk zijn over de kosten. Hieronder vindt u onze uitgangspunten:

Standaard uurtarief: € 120,-
Uurtarief voor startende ondernemers en particulieren: € 99,-
Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. BTW.

Kort advies in beginsel: gratis
Kantoorkosten: gratis

Vooraf ontvangt u altijd een zo precies mogelijke inschatting van de kosten. Ook kunnen wij u, in het geval van een nieuwe planschadeclaim, bijstaan op basis van no cure, no pay.