Ondersteuning

Tijdelijk behoefte aan ondersteuning?

Wij kunnen gemeenten ondersteunen in de dagelijkse uitvoering van diverse (wettelijke) taken, het leiden van projecten, het begeleiden van procedures, het schrijven van beleid en het coördineren van werkzaamheden. Wij zijn beschikbaar voor zowel specifieke opdrachten als voor het tijdelijk invullen van functies.

Wij hebben ruime ervaring bij 13 gemeenten, variërend van groot (Amsterdam) naar klein (Uitgeest) en de Rijksoverheid (RWS). Wij staan open voor flexibele contracten en gaan graag met u hier in overleg.

Vakgebieden

 • Bestuursrecht
 • Bestuursprocesrecht
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingsrecht
 • Gebiedsontwikkelingen
 • Handhaving
 • Milieuzaken
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Openbare orde en veiligheid
 • Drank- en horecawet
 • Subsidieverlening
 • Regelgeving op het gebied van verkeer en vervoer
Een ondertekening

Projectleiding in (complexe) ruimtelijke projecten

Wij kunnen de kar trekken bij omvangrijke, beleidsgevoelige en zeer complexe ontwikkelingsprojecten en het management, college en raad hierin adviseren. Wij hebben ruime ervaring met het (projectmatig) werken en kunnen alle projectfase begeleiden; vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoering.

Wij zijn bekend met het aansturen en coördineren van het planproces om te komen tot een overeenkomst met externe partijen. Multidisciplinaire procesbeheersing, samenwerken en sturing geven aan projectgroepen van verschillende afdelingen en externe klankbordgroepen is ons op het lijf geschreven.

(Complexe) juridische vraagstukken en procesvertegenwoordiging

Soms gaat het inhuren van een externe collega net even te ver om een piek in de werkzaamheden in uw organisatie op te lossen. U zoekt dan alleen voor een specifieke zaak of vraagstuk een tijdelijke ondersteuning. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden voor een raamcontract voor juridische ondersteuning op afroep.