Bouwen en bestemmingsplan

Wilt u bouwen? In een bestemmingsplan staat wat er met de ruimte mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen gebouwd mogen worden en welke bouwregels gelden. Past uw plan niet in het bestemmingsplan? In bepaalde gevallen kan de gemeente meewerken met het plan door af te wijken van het bestemmingsplan via een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning). In andere gevallen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Wij kunnen advies geven of uw plan haalbaar is. Vervolgens kunnen wij voor u een aanvraag voor een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan maken die bij de gemeente wordt ingediend.

Heeft u bezwaar tegen een bouwplan of bestemmingsplan?

Gaat er in uw buurt gebouwd worden of verandert de (verkeers)situatie? Dan kan u hiervan overlast krijgen. Misschien wordt er zelfs al een nieuw bestemmingsplan of omgevingsvergunning gemaakt. Wij kunnen voor u bezwaar aantekenen tegen het plan. Ook zijn onze specialisten goed in te zetten voor bemiddeling tussen u en de gemeente of ontwikkelaar. Samen zoeken we naar de beste oplossing voor uw casus.

Ook kunnen wij u helpen met indienen van bezwaar tegen andere vergunningen zoals terrasvergunning en evenementenvergunningen.

Soms wordt er illegaal gebouwd, dus zonder dat er een vergunning is verleend. Wij kunnen de gemeente verzoeken om handhaven op te treden door bijvoorbeeld aan de overtreder een dwangsom op te leggen.

Lijdt u plan(schade) door een plan?

Geeft de gemeente een andere bestemming aan uw pand? Of zijn er nieuwbouwplannen in uw buurt? In beide gevallen kan uw woning minder waard worden. Hierdoor kunt u planschade lijden. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) schadevergoeding. Wij kunnen u hierin ondersteunen door de haalbaarheid van een aanvraag te onderzoeken en de aanvraag voor een planschadevergoeding in te dienen bij de gemeente.

Monumenten

Bent u in het bezit van een monumentaal pand? Als u plannen heeft om uw monument uit te breiden, renoveren of herontwikkelen <link naar bedrijven> kunnen wij voor u de benodigde procedures opstarten. Ook kunnen wij u adviseren over subsidiemogelijkheden.

Ondersteuning

Subsidie

Veel maatschappelijke instanties zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van een subsidierelatie met de gemeente. Maar wist u dat u als particulier ook vaak voor diverse subsidies in aanmerking kunt komen? U kunt hierbij denken aan subsidie voor duurzame energieoplossingen of voor bouwprojecten met collectief particulier opdrachtgeverschap. U kunt ons benaderen voor advies over de mogelijkheden voor uw project.

U kunt ook bij ons terecht voor juridisch advies over subsidiebesluiten, intrekking van subsidie of andere geschillen over subsidie.